Thứ Hai, Tháng Tám 26

Giới Thiệu

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y- DƯỢC VIỆT NAM

Ban lãnh đạo Trường cao đẳng Công nghệ Y- Dược Việt Nam

Hiện nay theo quy định mới của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Công nghệ Y- Dược Việt Nam trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương nơi trường đặt trụ sở chính và các cơ sở tuyển sinh và đào tạo. Dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Ban Giám hiệu mọi hoạt động của nhà trường được đảm bảo, đồng bộ.

Hội đồng trường

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện của nhà trường, có quyền quyết định các vấn đề mang tính chiến lược, quan trọng liên quan tới các hoạt động và sự phát triển của Nhà trường.

1. Chức năng của Hội đồng trường

– Hội đồng trường là cơ quan quản trị của trường, giữ vai trò lãnh đạo, quyết nghị các chủ trương lớn để thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường.
– Hội đồng trường là cầu nối giữa nhà trường và xã hội; có nhiệm vụ trung tâm là xây dựng chính sách để lãnh đạo nhà trường hoạt động đúng mục tiêu đã định; giám sát, kiểm tra và đánh giá việc quản lý nhà trường của Hiệu trưởng.

2. Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng trường

Hội đồng trường có quyền hạn và trách nhiệm sau:
– Quyết nghị về mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển của trường bao gồm dự án quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường đại học của Nhà nước;
– Quyết nghị về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường hoặc các bổ sung, sửa đổi Quy chế trước khi Hiệu trưởng trình Bộ Lao động Thương binh và xã Hội phê duyệt; Quyết nghị chủ trương chi tiêu, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị từ nguồn vốn quy định tại các quy định hiện hành;
– Giám sát việc thực hiện “Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của nhà trường” do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã Hội  ban hành và các Nghị quyết của Hội đồng trường.

3. Cơ cấu tổ chức

Hội đồng trường gồm 01 Chủ tịch, 01 thư ký và 16 thành viên.

Trường Cao đẳng Công nghệ Y- Dược Việt Nam: Số 116 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Công nghệ Y- Dược Việt Nam cơ sở Đồng Nai: KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Trường Cao đẳng Công nghệ Y- Dược Việt Nam là một trong số các trường trọng điểm, cung cấp nguồn lực lớn có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực Y Dược. Do vậy, khi lựa chọn học tại trường Cao đẳng Công nghệ Y- Dược Việt Nam thí sinh và phụ huynh học sinh hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng giáo dục đào tạo. Các khoa trường Cao đẳng Công nghệ Y- Dược Việt Nam khá đa dạng, chính vì vậy, các thí sinh nên tìm hiểu kỹ trước khi nộp vào trường.

Với hệ chính quy là 3 năm, có 3 ngành đào tạo chính tại trường: Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Hộ sinh.

Tất cả các ngành đều có thời gian đào tạo 3 năm. Sau khi tốt nghiệp, các sinh viên được cấp bằng Cao đẳng chính quy. Việc tham gia theo học tại trường dành cho tất cả các đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.

Tầm nhìn – Sứ mạng Trường Cao đẳng Công nghệ Y- Dược Việt Nam

Tầm nhìn

Trường Cao đẳng Công nghệ Y- Dược Việt Nam phấn đấu trở thành trường đào tạo nhân lực y tế trọng điểm, một cơ sở đào tạo có chất lượng và không ngừng được cải thiện với phương pháp đào tạo liên tục đổi mới và hoàn thiện. Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hoá và năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá – hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Sứ mạng

Sứ mạng của Trường Cao đẳng Công nghệ Y- Dược Việt Nam là đào tạo nguồn nhân lực y tế các chuyên ngành Dược, Điều dưỡng, Y sỹ, xét nghiệm, nha khoa; Công tác xã hội; chăm sóc sắc đẹp trình độ Cao đẳng; Trung cấp với chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn lao động có trình độ, tay nghề cao của khu vực phía Bắc cũng như cả nước, thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ nghiên cứu ứng dụng tiến bộ hoa học kỹ thuật vào đời sống.

Cơ cấu tổ chức – Chức năng nhiệm vụ Trường Cao đẳng Công nghệ Y- Dược Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ phòng Đào tạo:

Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghệ Y- Dược Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1, Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hàng năm và dài hạn của Nhà trường;

– Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;

– Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;

– Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

– Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

2, Thực hiện các công việc giáo vụ gồm:

Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề, theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

Phòng Tổ chức & Hành chính 

– Tham mưu hiệu trưởng về tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, quản lý nhân sự, hồ sơ lý lịch cán bộ, giáo viên. Tham gia xây dựng kế hoạch thi đua và theo dõi sơ tổng kết các phong trào thi đua.

– Tham mưu hiệu trưởng thực hiện tốt các vấn đề chính sách về lao động, tiền lương, khen thưởng, BHYT, BHXH.

– Quản lý tài sản, theo dõi và tổng hợp việc sử dụng điện, nước, điện thoại ở cơ quan.

– Tham mưu công tác xây dựng cơ bản.

– Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng tài sản, thiết bị định kỳ theo dõi qui định. Đề xuất kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản chuyên dụng, vật dể mau hỏng. Điều chuyển, sắp xếp tài sản để phục vụ cho các hoạt động của trường.

– Phối hợp với các đoàn thể trong trường thực hiện công tác PCCC, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ quan và tham gia thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương, phòng chống các các loại tệ nạn xã hội.

– Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội qui của trường.

– Quản lý công tác lưu trữ, quản trị, xử lý thiết bị văn phòng theo qui định pháp luật của Ban giám hiệu.

– Tổng hợp và quản lý số liệu báo cáo của các đơn vị, lập báo cáo định kỳ hàng tháng, quí, năm và đột xuất.

– Quản lý kho vật tư, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên để đảm bảo chất lượng hàng hóa tồn kho theo đúng quy định. Quản lý, theo dõi việc nhập, xuất và sử dụng văn phòng phẩm.

Chức năng, nhiệm vụ phòng Kế toán tài chính:

– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Hội đồng quản trị trong công tác quản lý tài chính của đơn vị theo đúng pháp luật về kế toán thống kê.

– Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch kinh phí của đơn vị định kỳ hàng tháng, quí, năm, tham gia xét duyệt phân bổ quỹ tiền lương, kinh phí hoạt động hành chính của đơn vị. Tổng hợp thống kê báo cáo số liệu liên quan đến tài chính và quyết toán quí, năm theo đúng qui định.

– Quản lý và theo dõi hồ sơ và thực hiện việc lưu trữ tư liệu, chứng từ sổ sách kế toán theo qui định pháp luật. Tham mưu Hiệu trưởng và tham gia lập các văn bản, thủ tục, kiểm tra quyết toán việc mua, sắm thiết bị, sửa chữa tài sản chuyên dung, tài sản cố định của trường.

– Quản lý tiền mặt và theo dõi thu chi theo qui định

– Phối hợp với phòng Đào tạo tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng và Hội đồng quản trị về định mức vật tư thực hành, hạch toán giá thành học phí cho từng lớp, khóa.

Chức năng, nhiệm vụ phòng Quản lý HSSV

– Tham mưu Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

– Tham mưu Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác học sinh, sinh viên của trường.

– Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong trường.

– Tổ chức công tác quản lý học sinh, sinh viên.

– Tổ chức công tác y tế trường học.

Chức năng, nhiệm vụ Khoa Dược:

– Triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập các học phần lý thuyết và thực hành chuyên môn dược theo đúng kế hoạch nhà trường và phòng đào tạo đã lập.

– Bố trí giáo viên giảng dạy các môn cơ sở và chuyên môn thuộc ngành dược và môn học có liên quan của ngành y sỹ và điều dưỡng của trường theo thời khoá biểu và kế hoạch đào tạo mà phòng đào tạo xây dựng và ban hành (các môn chung do phòng đào tạo bố trí).

– Theo dõi và xác nhận các học viên đủ điều kiện dự thi hết môn sau khi kết thúc môn học và chuyển về phòng đào tạo để làm danh sách thi hết môn cho học sinh.

– Quản lý giờ giảng, đánh giá chất lượng giảng dạy, xác nhận giờ giảng cho giáo viên sau khi kết thúc môn học.

– Có trách nhiệm nhận sổ tay giáo viên, bài kiểm tra và bài thi hết môn từ các giáo viên sau đó chuyển ngay về phòng đào tạo để quản lý, lưu trữ.

– Tham gia xây dựng các quy định quản lý đào tạo của Trường trên cơ sở Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình BGH ký ban hành. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

– Đề xuất với Hiệu trưởng và tham gia biên soạn chương trình môn học hoặc lựa chọn giáo trình môn học;

– Liên hệ địa điểm thực tập, thực tế cho học sinh ngành dược của trường theo nội dung, kế hoạch của phòng đào tạo.

– Trưởng khoa hoặc người phụ trách tham gia họp giao ban hàng tuần với ban giám hiệu và các phòng ban.

– Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học, thực hành, thực tập;

– Tham gia hội đồng thi tốt nghiệp cho học sinh; tổ chức thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo trong phạm vi và chuyên môn của khoa;

– Quản lý các phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị giảng dạy theo nội dung và yêu cầu môn học.

– Làm đề xuất bổ sung hoá chất, dụng cụ thực hành, vật tư mau hỏng đối với các phòng thực hành, thực tập.

– Bố trí giáo viên dự giờ theo yêu cầu;

– Tổ chức bồi dưỡng học sinh thi học sinh giỏi cấp trường và của ngành.

– Tư vấn, giới thiệu, tìm nguồn giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng trình BGH và HĐQT xem xét tiếp nhận.

– Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo mục tiêu và yêu cầu của trường.

– Đề xuất với phòng Tổ chức hành chính làm hợp đồng với giáo viên thỉnh giảng, cơ hữu khi có quyết định tiếp nhận của Ban giám hiệu.

– Quản lý, chấm công hàng ngày giáo viên và nhân viên thuộc đơn vị mình;

– Bố trí giảng dạy, quản lý và xác nhận giờ giảng của giáo viên, lập chứng từ thanh toán tiền giảng cho giáo viên.

– Tư vấn, đánh giá về chất lượng giảng dạy của từng giáo viên.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên chuyên môn;

Chức năng, nhiệm vụ Khoa Y:

– Triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập các học phần lý thuyết và thực hành chuyên môn y theo đúng kế hoạch nhà trường và phòng đào tạo đã lập.

– Bố trí giáo viên giảng dạy các môn cơ sở và chuyên môn thuộc ngành y sỹ, điều dưỡng và môn học y học cơ sở của ngành Dược của trường theo thời khoá biểu và kế hoạch đào tạo mà phòng đào tạo xây dựng và ban hành (các môn chung do phòng đào tạo bố trí).

– Theo dõi và xác nhận học viên đủ điều kiện dự thi hết môn ngay sau khi kết thúc môn học và chuyển về phòng đào tạo để làm danh sách thi hết môn cho học sinh.

– Quản lý giờ giảng, đánh giá chất lượng giảng dạy, xác nhận giờ giảng để thanh toán cho giáo viên sau khi hoàn thành môn học.

– Có trách nhiệm nhận sổ tay giáo viên, bài kiểm tra và bài thi hết môn từ các giáo viên sau đó chuyển ngay về phòng đào tạo để quản lý, lưu trữ.

– Tham gia xây dựng các quy định quản lý đào tạo của Trường trên cơ sở Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình BGH ký ban hành. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

– Đề xuất với Hiệu trưởng và tham gia biên soạn chương trình, giáo trình môn học hoặc lựa chọn giáo trình môn học;

– Liên hệ địa điểm thực tập, thực hành, thực tế cho học sinh ngành y của trường theo nội dung, kế hoạch của phòng đào tạo.

– Trưởng khoa hoặc người phụ trách tham gia các buổi giao ban hàng tuần với ban giám hiệu và các phòng ban.

– Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy học, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học, thực hành, thực tập;

– Tham gia hội đồng tổ chức thi tốt nghiệp; tổ chức thực nghiệm nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo trong phạm vi và chuyên môn của khoa;

– Quản lý các phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị giảng dạy theo nội dung và yêu cầu môn học.

– Làm đề xuất bổ sung hoá chất, dụng cụ thực hành, vật tư mau hỏng đối với các phòng thực hành, thực tập.

– Bố trí giáo viên dự giờ theo yêu cầu;

– Tổ chức bồi dưỡng học sinh thi học sinh giỏi cấp trường và của ngành.

– Tư vấn, giới thiệu, tìm nguồn giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng trình BGH và HĐQT xem xét tiếp nhận.

– Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo mục tiêu và yêu cầu của nhà trường.

– Đề xuất với phòng Tổ chức hành chính làm hợp đồng với giáo viên thỉnh giảng, cơ hữu khi có quyết định tiếp nhận của Ban giám hiệu.

– Quản lý, chấm công hàng ngày giáo viên và nhân viên thuộc đơn vị minh.

– Bố trí giảng dạy, quản lý và xác nhận giờ giảng của giáo viên, lập chứng từ thanh toán tiền giảng cho giáo viên.

– Tư vấn, đánh giá về chất lượng giảng dạy của từng giáo viên.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên chuyên môn;