Thứ Hai, Tháng Tám 26

Liên Hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y- DƯỢC VIỆT NAM CƠ SỞ ĐỒNG NAI

PHÒNG TUYỂN SINH SỐ 01(Trong Khuôn Viên Trường Cao Đẳng Thống Kê II) – KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

 

Hotline: 0251 651 6801 – 0336 4242 38(Thầy Linh) 

Website: www.truongcaodangyduocdongnai.edu.vn